GRAB - SOLILO

Opis

Neizraziti vrhovi iznad sela Velo Brdo.

Pristup

Od Velog Brda, markiranom stazom za Štropac te, ovisno o smjeru skrenuti prema izrazitoj dubokoj jarugi ili desno od stupa, prema jugoistočnoj stijeni. Oko 1.5 h hoda, raćunati na 2 h ovisno o smjeru!

Silaz

Grebenom prema vrhu Štropac dok se ne dođe do markirane staze; njome natrag u Velo Brdo. Oko 1.30 - 2 h hoda!

Lista smjerova

#SmjerTeškoćaVisina (m)Dojam
1. SMJER PREKO BORA V+ / III 300
2. OCCO TECHE VII- / V-VI 500
3. JUTI YAK VII+ /VI+, V 450
4. PEPERMINT VI, A1,A2 400
5. RIBAROV SMJER IV 400
6. LEPTIROV PLES VI+ / V-VI 380
7. STUP SOLILA VI 300
8. MIHA PA OPA BATO VI- / IV-V 300
9. DESNI KAMINI IV 300
10. MRZLI SMJER VI, A1 / IV+ 300
11. SLUČAJNI SMJER VAR. MRZLOG SMJERA VI+ / IV,V 280
12. SUROVI SMJER VII- / IV-V 350
13. RAZVITAK 5c 220
14. ZA STARE PRIJATELJE 6b+ 120