GREDA (CRVENA BARIJERA)

Opis

Greda, u alpinističkom žargonu Crvena barijera, proteže se od amfiteatra Nugal pa na istok do Bilih pećina. Nema izrazitog vrha, već vrh stijene prelazi u kozjačku visoravan. Stijena Grede je izdužena, masivna i najiteresantnija za alpinističko djelovanje tako da su tu nastali neki od najljepših i najtežih smjerova na Kozjaku. Polovicom stijene, gotovo vodoravno proteže se prostrana gredina kojoj je moguće pristupiti iz amfiteatra Nugla ili s markirane staze što vodi na Bile pećine. Iznad gredine stijena je ispostavljena, a djelomično i glatka.

Pristup

Pristup stijeni je isti kao i za Nugal; do Bovana, a od njega desno do stijene oko 0.20 h.

Silaz

Višestruk! Standardan silaz ide grebenom na zapad do sredine Nugla, gdje je stijenu u sredini amfiteatra moguće openjati bez upotrebe užeta. Ostali silazi su mogući uz upotrebu užeta do gredine pa njom do Bovana.

Lista smjerova

#SmjerTeškoćaVisina (m)Dojam
1. MALČEV SMJER VI 130
2. BRADATI SMJER V 180
3. STUDENTSKI SMJER IV 180
4. A IV 180
5. SILVIJIN SMJER VI- 130
6. B III 180
7. C V 150
8. ČULIĆ-KALITERNA VI+ 180
9. ARMIJSKI SMJER VI, A1 180
10. COME BACK VI+ 130
11. VARIJANTA COME BACK-A U STROPU A2 130
12. DISCO CLUB VI 150
13. D III+ 150
14. D-1, VARIJANTA SMJERA D III 150
15. K-9 V 150