O smjerovima

Podaci o smjerovima, slikom ili riječju, nastali su u najboljoj namjeri. Za njihovu točnosti nije moguće jamčiti u potpunosti.
Stoga, neka Vam opisi budu vodilje, nikako jamci a uočene greške, dopune, skice i primjedbe pošaljite na admin at plave-gore dot com

Novo

Zadnje objavljeni smjerovi

Prvenstveni usponi (3 zadnja)"Rainy Slabs", -V (UIAA)
Šibenik, Biokovo

Thomas Behm i R. Gruber
11-11-2019

Više ...
"Enjoy & Destroy", VII (UIAA)
Šibenik, Biokovo

Thomas Behm i R. Gruber
11-11-2019

Više ...
"Liquid sunshine", 6b+ (FR)
Ercegova gradina, Biokovo

Rüdiger Hohessiner i Peter Pesendorfer
18-05-2019

Više ...

Statistika

Višedužinski smjerovi

550

Smjerovi na penjalištima

397

Ukupno

947