O smjerovima

Podaci o smjerovima, slikom ili riječju, nastali su u najboljoj namjeri. Za njihovu točnosti nije moguće jamčiti u potpunosti.
Stoga, neka Vam opisi budu vodilje, nikako jamci a uočene greške, dopune, skice i primjedbe pošaljite na admin at plave-gore dot com

Novo

Zadnje objavljeni smjerovi

Prvenstveni usponi

Ilinac, Mosor
Komornjak, Poljička planina
Mali Borovac, Biokovo

1

Warthogrock

Konačno nešto novo;
Tanja Kuster i Matthias Pilz, Ilinac ...

Više ...
2

Born to live

Peter Pesendorfer i Rüdiger Hohensinner, Mali Borovac, Biokovo

Više ...
3

Kitica tratinčica

Dušan Golubič i Miha Šosterič, Komornjak, Poljička planina

Više ...