O smjerovima

Podaci o smjerovima, slikom ili riječju, nastali su u najboljoj namjeri. Za njihovu točnosti nije moguće jamčiti u potpunosti.
Stoga, neka Vam opisi budu vodilje, nikako jamci a uočene greške, dopune, skice i primjedbe pošaljite na admin at plave-gore dot com

Novo

Zadnje objavljeni smjerovi

Prvenstveni usponi

Ločišće, Hvar
Imber, Omiška Dinara
Sa skupa alpinista "Glavno da se klajmba"

1

Šum mora

M.Čr, A. Dobrozem i I. Pap, Ločišće, Hvar

Više ...
2

Na tri kralja

Ž. Bockovac i A. Plazibat, Imber, Omiška Dinara

Više ...
3

Prema žljebovima

A. Hohensinner-Oberer i R. Hohensinner, Križ, Biokovo

Više ...