O smjerovima

Podaci o smjerovima, slikom ili riječju, nastali su u najboljoj namjeri. Za njihovu točnosti nije moguće jamčiti u potpunosti.
Stoga, neka Vam opisi budu vodilje, nikako jamci a uočene greške, dopune, skice i primjedbe pošaljite na admin at plave-gore dot com

Novo

Zadnje objavljeni smjerovi

Prvenstveni usponi

Križ,
Kuranik, Biokovo
Sa skupa alpinista "Glavno da se klajmba"

1

Prema žljebovima

A. Hohensinner-Oberer i R.Hohensinner, Križ, Biokovo

Više ...
2

Divje gude

I. Dejanović, M. Vrbanac-Užarević i K. Užarević, Križ ...

Više ...
3

Škura bura

R. Johan, K. Užarević i I. Dejanović, Kuranik, Biokovo

Više ...