O smjerovima

Podaci o smjerovima, slikom ili riječju, nastali su u najboljoj namjeri. Za njihovu točnosti nije moguće jamčiti u potpunosti.
Stoga, neka Vam opisi budu vodilje, nikako jamci a uočene greške, dopune, skice i primjedbe pošaljite na admin at plave-gore dot com

Novo

Zadnje objavljeni smjerovi

Prvenstveni usponi (5 zadnjih)Kula, Omiška Dinara

Ivan Lovrinović i Nikola Pecarski
06-06-2020

Mali Borovac, Biokovo

Anita Hohensinner-Oberer, Rüdiger Hohensinner i
Jadranko Jerković
31-05-2020

Mali Borovac, Biokovo

Anita Hohensinner-Oberer i Rüdiger Hohensinner
25-05-2020

Pajevina, Biokovo

Peter Pesendorfer i Rüdiger Hohensinner
27-11-2019

Šibenik, Biokovo

Thomas Behm i R. Gruber
11-11-2019

Statistika

Višedužinski smjerovi

555

Smjerovi na penjalištima

431

Ukupno

986