O smjerovima

Podaci o smjerovima, slikom ili riječju, nastali su u najboljoj namjeri. Za njihovu točnosti nije moguće jamčiti u potpunosti.
Stoga, neka Vam opisi budu vodilje, nikako jamci a uočene greške, dopune, skice i primjedbe pošaljite na admin at plave-gore dot com

Novo

Zadnje objavljeni smjerovi

Prvenstveni usponi

Komornjak, Poljička planina
Mali Borovac, Biokovo
Kuranik-Osičine, Biokovo

1

Born to live

Peter Pesendorfer i Rüdiger Hohensinner, Mali Borovac, Biokovo

Više ...
2

Kitica tratinčica

Dušan Golubič i Miha Šosterič, Komornjak, Poljička planina

Više ...
3

Pužev valcer

Anita i Rudiger Hohensinner na Biokovu, Kuranik ...

Više ...