O smjerovima

Podaci o smjerovima, slikom ili riječju, nastali su u najboljoj namjeri. Za njihovu točnosti nije moguće jamčiti u potpunosti.
Stoga, neka Vam opisi budu vodilje, nikako jamci a uočene greške, dopune, skice i primjedbe pošaljite na admin at plave-gore dot com

Novo

Zadnje objavljeni smjerovi

Prvenstveni usponi (3 zadnja)"Viva Croatia", V+ (UIAA)
Križ, Biokovo

Thomas Behm i Barbara Kernbeis
04-05-2019

Više ...
"Putinov smjer", III (UIAA)
Biranj, Kozjak

Željko Bockovac i Leon Petrov
04-11-2018

Više ...
"Crveni nissan", III /IV (UIAA)
Biranj, Kozjak

Željko Bockovac i Daniel Marinović
03-11-2018

Više ...

Statistika

Višedužinski smjerovi

547

Smjerovi na penjalištima

392

Ukupno

939