O smjerovima

Podaci o smjerovima, slikom ili riječju, nastali su u najboljoj namjeri. Za njihovu točnosti nije moguće jamčiti u potpunosti.
Stoga, neka Vam opisi budu vodilje, nikako jamci a uočene greške, dopune, skice i primjedbe pošaljite na admin at plave-gore dot com

Novo

Zadnje objavljeni smjerovi

Prvenstveni usponi (5 zadnjih)Križ, Biokovo

Martin Geymayer i Maria Kreil
12-10-2022

Bukovac, Biokovo

Paolo Pezzolato i Radivoi Lenardon
10-10-2022

Ercegova gradina, Biokovo

Tin Cvitković i Goran Glumac
06-10-2022

Bukovac, Biokovo

Paolo Pezzolato i Sara Gojak
23-04-2022

Mali Borovac, Biokovo

Paolo Pezzolato i Sara Gojak
19-04-2022

Statistika

Višedužinski smjerovi

587

Smjerovi na penjalištima

435

Ukupno

1022