O smjerovima

Podaci o smjerovima, slikom ili riječju, nastali su u najboljoj namjeri. Za njihovu točnosti nije moguće jamčiti u potpunosti.
Stoga, neka Vam opisi budu vodilje, nikako jamci a uočene greške, dopune, skice i primjedbe pošaljite na admin at plave-gore dot com

Novo

Zadnje objavljeni smjerovi

Prvenstveni usponi (5 zadnjih)Pajevina, Biokovo

Peter Pesendorfer i Rüdiger Hohensinner
27-11-2019

Šibenik, Biokovo

Thomas Behm i R. Gruber
11-11-2019

Šibenik, Biokovo

Thomas Behm i R. Gruber
11-11-2019

Ercegova gradina, Biokovo

Rüdiger Hohessiner i Peter Pesendorfer
18-05-2019

Križ, Biokovo

Thomas Behm i Barbara Kernbeis
04-05-2019

Statistika

Višedužinski smjerovi

551

Smjerovi na penjalištima

415

Ukupno

966