6. „LEPTIROV PLES”UIAA

Autori / Prvi uspon
JADRANKO JERKOVIĆ I TONI ROSO
21-08-2010.
Ocjena
VI+ / V-VI
Obvezna ocjena
VI
Dojam
Vrijeme penjanja
7,30 h
Broj dužina
10+
Visina stijene
380 m
Opis smjera
Linija je logična. Teškoće su konstantne, a stijena je kvalitetna s ponekom dionicom kršljivog terena. U smjeru su ostala samo 3 klina u zadnjoj dužini.
Potrebna oprema
Set čokova, friendova i klinova.
Portfolio
Posjedujete slike iz smjera? Pošaljite!