KIČIN (GLAVA ŽUTEJA)

Opis

Istočno od Bilih pećina odvaja se i donekle strši izrazita glava zvana Kičin. Glava Žuteja, u splitskom govoru žuta glava, alpinistički je naziv za tu stijenu. Stijenu sjeku po dužini dvije gredine, smanjujući joj tako dužinu. Stijena je južne orijentacije i visoka je oko 150 m.

Pristup

Od Svetog Kaje do Šinkuka (dva izrazita kamena na padini pod Kičinom), od kojih ravno gore prema lijevom, odnosno desnom siparu. Ukupno oko 1.15 h.

Silaz

Na zapad "Splitovim putem" ili na istok niz prostranu rastrganu jarugu između Kičina i Sv. Jure.

Lista smjerova

#SmjerTeškoćaVisina (m)Dojam
1. ŽUTEJ (LIJEVI SMJER) V 150
2. VARIJANTA ŽUTEJA IV- 150
3. DESNA VARIJANTA ŽUTEJA V 150
4. SMJER PO ŽLJEBOVIMA V- 150