MOSOR

Uz Kozjak, najznačajnija planina za razvoj splitskog penjanja i alpinizma.
Planina Mosor je sa SJ i JI i J ograđena velikim zavojem rijeke Cetina koja je kod Omiša probila ovu barijeru. Na SZ kliški je prijevoj dijeli od Kozjaka. Od mora Mosor je odijeljen dugačkim grebenom Poljičke planine. Za alpinističko djelovanje najinteresantniji je zapadni Mosor. Tu se visinske zaravni ruše u skokovima od 100 - 200 m u podužem lancu, od sela Kučine pa do zavale Zagrađe. Istočni Mosor nije interesantan za alpinizam. Donekle se ističe J stijena Kozika (1318 m) visine oko 150 m.

Lista smjerova

#SmjerStijenaTeškoćaVisina (m)Dojam
1. SMJER KROZ GLAVU KOLUDAR III-IV, detalji A2 i V 150
2. ORLOV SMJER KOLUDAR V 130
3. MAŽAR-LOLIĆ KOLUDAR VI, A1 150
4. SMJER PO STUPU KOLUDAR IV 140
5. O-P KOLUDAR V+, VI 150
6. ASPALATHOS KOLUDAR 7a 170
7. ZMIJIN SMJER KOLUDAR IV 150
8. DOTURSKI KOLUDAR 6a 170
9. ARMIJSKI III KOLUDAR V 180
10. HASIN SMJER KOLUDAR IV 150
11. SMJER PO CENTRALNOM REBRU KOLUDAR III 160
12. SILAZ NIZ JARUGU KOLUDAR II 160
13. VETERANSKI SMJER KOLUDAR V 130
14. F.A.-2 KOLUDAR V+ 150
15. ČULIĆ-MAROEVIĆ-ADAM KOLUDAR II 150
16. SKAKAVČEV SAN KOLUDAR II 150
17. MATURANTSKI SMJER KOLUDAR III 130
18. ADAM-MAROEVIĆ KOLUDAR II 120
19. SMJER MARINE PILJIĆ KLOBUK V 120
20. ŠTO ĆU SADA? KLOBUK VII- 130
21. IZLAZNA VAR. ŠTO ĆU SADA? KLOBUK VI+ 130
22. TAKMIČARSKI SMJER VRH ZAPADNO OD PUKLINE IV, III 130
23. COTOVA VARIJANTA VRH ZAPADNO OD PUKLINE III 130
24. DIREKTNI SMJER PUKLINA V 120
25. JASTREB PUKLINA VIII 120
26. RUNJINA VAR. SMJERA JASTREB PUKLINA VII- 120
27. KORUŠKI SMJER PUKLINA VI 110
28. FINI SMJER PUKLINA III 120
29. GLASNIK VJETRA PUKLINA IV 120
30. ALJOŠIN SMJER PUKLINA V- 150
31. IZLAZNA VAR. ALJOŠINOG SMJERA PUKLINA VI 150
32. MUNJA PUKLINA VII+ 150
33. MABIJEV SMJER PUKLINA V 200
34. NOVOGODIŠNJI SMJER PUKLINA V+ 180
35. VAR. NOVOGODIŠNJEG SMJERA PUKLINA V 180
36. SMJER MLADOSTI PUKLINA VI+ 220
37. LASTIN SMJER PUKLINA VI+, A2, A3 200
38. BRUCOŠKI SMJER PUKLINA VI 180
39. KATJINA PRIJEČNICA PUKLINA V- 100
40. SMJER KROZ JARUGU PUKLINA II 200
41. DUŠKIN SMJER PUKLINA VI, A2 160
42. MAJIN SMJER PUKLINA III 250
43. MAJINO TOČILO PUKLINA V, III 250
44. ZVIZDANOV SMJER PUKLINA IV 150
45. LOŠKI PUT PUKLINA V- 150
46. POČETNIČKI SMJER PUKLINA III 120
47. BOŽIĆ-KAPOR PUKLINA III 150
48. VARIJANTA SMJ. BOŽIĆ-KAPOR PUKLINA III 150
49. SMJER MILE BILIĆA PUKLINA IV, III 180
50. PEĆINSKI SMJER PUKLINA II 180
51. GIBA-GAMA PUKLINA III, A3, A2 130
52. PUTUJE EKSKURZIJA MOKRICE IV+ 80
53. ZA DODI MOKRICE VII-, IV 80
54. F.A.-1 KIČERE III 90
55. SMJER 54 KIČERE III 90
56. TANJIN SMJER KIČERE III 100
57. MOSORAŠKO-SPLITSKI SMJER KIČERE VI+, IV, II 90
58. PO BRIDU KIČERE III 90
59. BRANKOV SMJER KIČERE V, III 90
60. VARIJANTA PO BRIDU-BRANKOV SMJER KIČERE VI, V 90
61. SMJER LEONARDA COHENA KIČERE VI, A2; IV 120
62. MRVIN SMJER KOZIK V-, IV 150
63. SMJER PO JARUZI KOZIK II 150
64. DESNO REBRO KOZIK II 150
65. MALI USKRS GRADAC V+ / IV-V 140
66. SV. JURE GRADAC V+ / IV-V 140
67. PIVČEV SMJER GRADAC V, A1 140
68. KOZJE STAZE GRADAC V / II-III 140
69. MILA I TRI DEBILA GRADAC 6b 150
70. MILE GOJSALIĆ GRADAC VI, A1 140
71. ADVENTURE DALMATIA GRADAC 6b 120
72. ZA JOKU ILINAC 6c+ 200
73. PAZI, POSKOK! ILINAC 6a+ 230
74. EXCELSIOR ILINAC 6b 230
75. SMJER VELIKOM ILINAČKOM POLICOM ILINAC VI 300
76. SECRET OF CETINA ILINAC VII+ 300
77. MUHLO ILINAC VI+ 300
78. VERTIKALA ILINAC VIII 300
79. RAMBO ILINAC 6a 230
80. REVANŠ ILINAC V+ 250
81. KLUKOV SMJER ILINAC VII- 240
82. STARGATE ILINAC 6b 240
83. PRVENAC ILINAC V 250
84. SV. DUJE ILINAC V-, Ae1 240
85. LOVELOVA DIJAGONALA ILINAC VI, IV 300
86. FREEDOM ILINAC 6b 220
87. ŠKRAPICA ILINAC IV 150
88. PICIGIN ILINAC 5b 100
89. PIRULIK ILINAC 5c 120
90. NOVI FOSILI ILINAC 5b 100
91. WARTHOGROCK ILINAC 5b+ 130
92. ELEGANTEN TRIPPEN ILINAC 4b 90
93. SIVA DIJAGONALA ILINAC 5c 95
94. SVIBANJ ILINAC IV 150
95. KIŠNI ČOVJEK ILINAC 6b 130
96. SMJER MARIJE POMOĆNICE ILINAC V-VI, A1 150