SMOKVINA

Malo penjalište iznad sela Bast.
Karakteristika gotovo svih smjerova je nadvisni ulaz pa položena ploča.
Sektor "Vrutak" je lakši ali s kršljivijom stijenom, zato: oprez!

Godišnje doba
Penjalište je pogodno za penjanje preko cijele godine s iznimkom ljeta kada treba izbjegavati vrijeme od 12 do 18 sati. Izloženost suncu i UV zračenju iznimno velika!

Pristup i parking:
Do penjališta ima 2 km makadama od crkve "Unesenja B.D.M." u Bastu. Od parkinga oko 1 min hoda do najudaljenijeg smjera u sektoru "Vrutak".
Na prostoru oko crkve ima dovoljno parkirnog prostora.
Do penjališta oko 30 min. hoda.

Lista smjerova

#SmjerSektorTeškoćaVisina (m)GodinaDojam
1. BIOKOVSKA ZEČINA SMOKVINA 6b 12 2008.
2. MODRO LASINJE SMOKVINA 6a+ 13 2008.
3. CJELOVITI KARANFIL SMOKVINA 6b 14 2008.
4. SJAJNA SUNČANICA SMOKVINA 6a+ 15 2008.
5. BIOKOVSKO ZVONCE SMOKVINA 6c 15 2008.
6. ŠPILJSKI GIGANTSKI PODZEMLJAR SMOKVINA 7b 13 2008.
7. BIOKOVSKI LAŽIŠTIPAVCI SMOKVINA 7a+ 13 2008.
8. TRČAK SMOKVINA 7b 14 2008.
9. BIOKOVSKI OŠTROLIST (PROJEKT) SMOKVINA 13 2008.
10. PAPRATASTA MLJEČIKA (PROJEKT) SMOKVINA 13 2009.
11. BUHAČ SMOKVINA 7a+ 15 2009.
12. SLAVA KLISURA (PROJEKT) SMOKVINA 15 2009.
13. VIZIJANIJEVA ZEČINA SMOKVINA 7b 13 2009.
14. JADRANSKA PERUNIKA SMOKVINA 6a+ 12 2009.
15. SITNOPLODNA GROMOTULJA (PROJEKT) SMOKVINA 11 2009.
16. DALMATINSKI CRNI BOR SMOKVINA 5a 10 2009.
17. SREBRNASTI STOLISNIK VRUTAK 6a 22 2009.
18. TILOVINA VRUTAK 6c 22 2009.
19. PORTENSHLAGOVA ZVONČIKA VRUTAK 6b+ 22 2009.
20. PRIMORSKI MEKINJAK VRUTAK 6b 20 2009.
21. VITKA KOCKAVICA VRUTAK 6a 15 2009.
22. JADRANSKA LASTAVINA VRUTAK 5c 15 2009.
23. PUZAVO ZVONCE VRUTAK 4c 12 2009.
24. PUZAVI LANILIST VRUTAK 5c 10 2009.
25. BIOKOVSKA RUNJIKA VRUTAK 5b 10 2009.
26. KUŠANOVA ZEČINA VRUTAK 5b 10 2009.
27. DIVLJI KOROMAČ VRUTAK 5b 10 2009.
28. CRVENKASTA ZEČINA VRUTAK 5b 10 2009.
29. NEPOZNATI (ZATVOREN) VRUTAK 6 - - -.