O smjerovima

Podaci o smjerovima, slikom ili riječju, nastali su u najboljoj namjeri. Za njihovu točnosti nije moguće jamčiti u potpunosti.
Stoga, neka Vam opisi budu vodilje, nikako jamci a uočene greške, dopune, skice i primjedbe pošaljite na admin at plave-gore dot com

Novo

Zadnje objavljeni smjerovi

Prvenstveni usponi (5 zadnjih)Osičine-Kuranik, Biokovo

Anita Hohensinner-Oberer i Rüdiger Hohensinner
14-04-2022

Kula, Omiška Dinara

Oszkár Nádasdi i Enikő Szertirmai
31-12-2021

Mali Borovac, Biokovo

Tin Cvitković i Rene Lisac
21-11-2021

Mali Borovac, Biokovo

Anita Hohensinner-Oberer i Rüdiger Hohensinner
17-10-2021

Vrisove glavice, Biokovo

Tin Cvitković i Nataša Petrin
08-10-2021

Statistika

Višedužinski smjerovi

579

Smjerovi na penjalištima

434

Ukupno

1013