Sektor „DOLI”, MARJAN

#SmjerTeškoćaVisinaUkapčanjaSidrišteDojam
1. VANANASD.Piccini | 2004. 4b 15 m 6 uredno
2. TELEGRIN 5b 15 m 6 uredno
3. PAUKOV STROPI. Matković i I.Piljić | 1985. 5c 16 m 7 uredno
4. PUHI.Piljić | 1985. 5a 17 m 8 uredno
5. ČAO BAOI.Matković | 1985. 5c 16 m 7 uredno
6. POPRDENKAI.Matković | 1985. 5b 18 m 7 uredno
7. NAJLIPŠIA.Piccini i D.Piccini | 1999. 6a+ 22 m 9 uredno
8. ANUŠKAS. Rehberger i M. Škarja | 1988. 7a 22 m 9 uredno
9. JAMES BONDS. Rehberger i M. Škarja | 1988. 6c 22 m 10 uredno