Sektor „SMOKVINA”, SMOKVINA

#SmjerTeškoćaVisinaUkapčanjaSidrišteDojam
1. BIOKOVSKA ZEČINAIgor Šupić | 2008. 6b 12 m 6 uredno
2. MODRO LASINJEIgor Šupić | 2008. 6a+ 13 m 9 uredno
3. CJELOVITI KARANFILIgor Šupić | 2008. 6b 14 m 8 uredno
4. SJAJNA SUNČANICAIgor Šupić | 2008. 6a+ 15 m 7 uredno
5. BIOKOVSKO ZVONCEIgor Šupić | 2008. 6c 15 m 8 uredno
6. ŠPILJSKI GIGANTSKI PODZEMLJARIgor Šupić | 2008. 7b 13 m 8 uredno
7. BIOKOVSKI LAŽIŠTIPAVCIIgor Šupić | 2008. 7a+ 13 m 7 uredno
8. TRČAKIgor Šupić | 2008. 7b 14 m 8 uredno
9. BIOKOVSKI OŠTROLIST (PROJEKT)Igor Šupić | 2008. 13 m --- uredno
10. PAPRATASTA MLJEČIKA (PROJEKT)Igor Šupić | 2009. 13 m --- uredno
11. BUHAČIgor Šupić | 2009. 7a+ 15 m --- uredno
12. SLAVA KLISURA (PROJEKT)Igor Šupić | 2009. 15 m --- uredno
13. VIZIJANIJEVA ZEČINAIgor Šupić | 2009. 7b 13 m --- uredno
14. JADRANSKA PERUNIKAIgor Šupić | 2009. 6a+ 12 m 6 uredno
15. SITNOPLODNA GROMOTULJA (PROJEKT)Igor Šupić | 2009. 11 m 7 uredno
16. DALMATINSKI CRNI BORIgor Šupić | 2009. 5a 10 m 4 uredno