64. „MLAĐAK”UIAA

Autori / Prvi uspon
TIN CVITKOVIĆ I RENE LISAC
21-11-2021.
Ocjena
VIII,A1 / V+
Obvezna ocjena
VI
Dojam
Broj dužina
8
Visina stijene
270 m
Opis smjera
1.D: III-IV, 20m, Mala barijera koja vodi do police i početka smjera
2.D: V+, 50m, Prati zajedu/pukotinu do strme police s drvećem i žbunjem po kojem se ide u desno do širokog kamina (osig.)
3.D: V+, 20m, Kroz kamin na lijevo do police i na početak polukružne pukotine.
4.D: VIII,A1, 25m, Enduro detalj s osig. na samom izlazu. Preporučljivo imat cam #5,#3x2,#2,#0,75,#1. Osig. na (#1,ofset veči čok,ballnut)
5.D: V+, 30m, Preko ploče izlaz u desno na lakši teren s kojim se ide još 15 -20 metara ravno do travnate police (osig.)
6.D: V, 55m, Prati se logična linija koja vodi zadnjih 5 metara na ploču s koje se dolazi na travu i pješčani.
7.D: III+, 35m, Usmjeravanje do zadnje dužine preko trbuha i lakšeg terena. Osig. ispod pukotine.
8.D: VI-, 35m, Vidljiva pukotina koja nakon prvih 20 metara dolazi do još jedne strme barijere s dobrim oprimcima. Nakon druge barijere osig.
pristup
Sa parkinga za Borovce i Ercegovu Gradinu slijedit makadam na lijevo. Nakon cca 200 m po makadamu staza oznacena sa kamenim stošcima vodi na desno prema lijevom dijelu Malog Borovca. Uz stijenu lijevo po strmom terenu do pocetka smjera.

Potrebna oprema
Standardna trad. oprema.
Nije loše znati
Za detaljnu dužinu preporučljivo cam#5,#3(dva komada)
Portfolio