60. „ZVUK MANDOLINE”UIAA

Autori / Prvi uspon
NATAŠA PETRIN I TIN CVITKOVIĆ
29-09-2020.
Ocjena
VI+,A1 / V
Obvezna ocjena
VI+
Dojam
Broj dužina
4
Visina stijene
115 m
Opis smjera
1.D:Do drveta ispod dijagonalne pukotine koja se slijedi u lijevo par metara(oprez za klimavi kamen na vrhu te pukotine). 
Zatim kroz razvedeniji dio stijene prema drvetu na kojem je osig. Par metara prije osig. je detaljni dio te dužine 
2.Dužina: Ravno par metara nakon čega se priječi desno do zajede koja vodi do idučeg drveta na zaravnanju gdje se osig. (Alternativno direktno ravno do istog osig. bez priječenja) 
3.Dužina: Po vertikalnoj zajedi do osig. na drvetu lijevo nakon izlaza iz zajede. (Ostavljen crveni klin na početku te dužine) 
4.Dužina: Po razvedenom terenu do drveta na ploči s kojeg slijedi prečka u lijevo(oprez na nestabilan kamen u prečki). 
Zatim nakon prečke ravno po pukotini na "rame" tog dijela stijene. Osig. na drvetu iza ramena stijene.
pristup
Sa parkinga za Borovce i Ercegovu Gradinu slijedit makadam na lijevo. Nakon cca 200 m po makadamu staza oznacena sa kamenim stošcima vodi na desno prema lijevom dijelu Malog Borovca. Uz stijenu lijevo po strmom terenu do pocetka smjera.

Silaz:
Sa zadnjeg standa absajl u jarugu(Cca 25-30m).Iz jaruge zadnji absajl sa drveta do kraja stijene(cca 30m). Kroz žbunje do pocetka smjera i nazad istom stazom do makadama.
Potrebna oprema
Koristili smo Trikame,cokove,frendove,klinove,ballnuts i heksove. Za detaljnu dužinu dobro dodu manji cokovi,trikami i frendovi
Nije loše znati
Za zadnju dužinu dobro dode duži raspon za lakši doseg drveta na ploci
Portfolio
Posjedujete slike iz smjera? Pošaljite!