20. „SMJER SOLI I PAPRA”UIAA

Autori / Prvi uspon
NATAŠA PETRIN I TIN CVITKOVIĆ
27-09-2020.
Ocjena
VI / IV-V
Obvezna ocjena
VI
Dojam
Broj dužina
3
Visina stijene
125 m
Opis smjera
Ulaz po smjeru "Falci". 

1.D:Nakon cca 10m odvajanje lijevo prema osamljenom drvetu na ploči.Preko drveta kratka prečka u lijevo do žlijeba koji vodi ravno gore do lakšeg terena Štand 5m lijevo gore od Falcijevog standa na profilnom klinu,frendu i zamka preko plitkog nosa. 

2.D: Između dva drveta na lijevo gore po izrazitom stupu. Prije vrha stupa odvajanje na lijevo u ploce gdje prolaze spitovi od smjera "Lord Bakon". 
Nastavlja se lijevo gore do velikog grma gdje je štand(5 metara iznad je štand od smjera Lord Bakon). 

3.D: Slijedi prečka u lijevo sa kojom se hvata tanka vertikalna pukotina po ploči koja vodi desno od velikog drveta Po razlomljenoj stijeni ravno u zajedu do ispod velikog kamena(Velika vršna stijena). Prolaz na desnu stranu(detalj dužine) i izlaz na kraj smjera.
pristup
Kao za smjer "Falci"
Potrebna oprema
Standardna trad. oprema
Nije loše znati
Nakon izlaska iz smjera napravljen opremljeni spitani abseil štand na drugu stranu. 
Nalazi se par metara lijevo dolje od izlaska iz smjera(prema zapadu). Dovoljno je uže od 60m. 
Može se koristit za smjerove u lijevom dijelu Vrisovih Glavica
Portfolio
Posjedujete slike iz smjera? Pošaljite!