18. „KANAVA”UIAA

Autori / Prvi uspon
BORIS ČUJIĆ, IVICA PILJIĆ I SLAVICA STOJAKOVIĆ
17-07-1988.
Ocjena
VII+
Obvezna ocjena
VII
Dojam
Vrijeme penjanja
1 h
Broj dužina
1
Visina stijene
25 m
Opis smjera
Na ulazu je penjački trokut (▲). Pravo gore do klina sa zamkom, dalje pravo do svrdla te blago desno. Pravo te blago lijevo do osig.
pristup
Ulaz je 50-tak metara desno od smjera "37,2* u jutro", u karakterističnoj sivoj ploči.
Nije loše znati
U vrijeme nastanka smjera to je još uvijek bio klasičan smjer ocjene VII bez obzira na dužinu smjera od 25 metara.

Zabilješke prvih penjača:
Penjač je obavezan poštivati granične linije i ne korisitit oprimke van tih linija. U protivnom smjer nije teži od V+. Krasno penjanje, na samim vrhovima jagodica prstiju i uz pomoć isključivo trenja penjačica. 25 metara penjanja sa solidnom distancom između spitova.

Smjer je danas uređen kao sportski smjer!
Portfolio
Posjedujete slike iz smjera? Pošaljite!