98. „QUASAR”FR

Autori / Prvi uspon
DANIEL PICCINI I STEVE WHITALL
06-03-2009.
Ocjena
7a
Obvezna ocjena
6c
Dojam
Broj dužina
3
Visina stijene
80 m
Opis smjera
1. D: 6b, 20m, 8 svrdala
2. D: 6c, 35m, 12 svrdala
3. D: 7a, 25m, 12 svrdala
pristup
Cestom kroz Gornju Rupotinu te skrenut prema Blacama. Na zavoju iznad svetišta vidi se markacija planinarske staze koja vodi na vrh grebena Bobanove grede. Stazom do ulaza. oko 10min.
Portfolio
Posjedujete slike iz smjera? Pošaljite!