85. „ANIN SMJER”UIAA

Autori / Prvi uspon
STIPE BOŽIĆ I ANA MAŽAR
10-11-1978.
Ocjena
IV+
Obvezna ocjena
IV
Dojam
Vrijeme penjanja
1 h
Broj dužina
3 1/2
Visina stijene
130 m
Opis smjera
Na ulazu ▲. Po pločama 1D, ispod vidljive pukotine, zatim kosom priječnicom desno prema stupu i po njemu lako do spoja sa "Sunčanim smjerom", te iz njega po izrazitoj pukotini na rub stijene.
pristup
10- tak m desno od "Direktnog smjera".
Portfolio
Posjedujete slike iz smjera? Pošaljite!